....ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ...

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมสัมมนาการจัดการความรู้สำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

          ประชุมสัมมนา การจัดการความรู้สำหรับบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน  " เฉลิมราชกุมารี " เพื่อรับทราบนโยบาย วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ  การจัดกิจกรรม  และการให้ความรู้ในการเพาะปลูกบำรุงรักษา "ม่วงเทพรัตน์" พร้อมทั้งรับมอบ  ต้นม่วงเทพรัตน์   ระหว่างวันที่  6 - 7 พฤษภาคม 2553   ณ  โรงแรม อโยธยา  ริเวอร์ไซด์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภอกู่แก้ว และ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภอกู่แก้ว และ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี 
ในวันพฤหัสบดี  ที่  29  เมษายน  2553

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ 
 เนื่องในวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ